O nás

Občianske združenie Detský svet - detské centrum

Zariadenie pre detičky od 0 do 6 rôčkov

Našou víziou je svet, kde ľudia žijú vo vzájomnej úcte a porozumení. Napĺňajú svoj vlastný potenciál a majú radosť zo svojho sveta. Našim poslaním je deti podporovať, aby si tento svet dokázali vytvoriť.

V Detskom svete rozvíjame detskú jedinečnosť, samostatnosť, rešpekt, sebavedomie a empatiu a vytvárame dobrý základ pre ďalšie smerovanie každého dieťatka, nech je akékoľvek.

Dokážeme to pomocou Montessori vzdelávania, rešpektujúceho prístupu a vzťahovej výchovy za aktívnej pomoci rodičov, či starých rodičov.

Školka

Trieda vytvorená pre detičky od 3- 6 rokov s kapacitou 18 detičiek, zaradená v sieti škôl, čo znamená, že spĺňame všetky kritériá a sme kontrolovaný Ministerstvom Školstva SR, ale navyše si stojíme za individualitou a jedinečným prístupom k vzdelávaniu.

Jasličky

Trieda vytvorená pre našich najmenších vo veku od 0 do 3 rokov, s kapacitou 9 detičiek, odkiaľ môžu detičky plynule a bez stresu prejsť do našej škôlkárskej triedy

Jedáleň

Priamo v našom zariadení máme aj vlastnú kuchyňu, kde detičkám pripravujeme chutnú domácu normovanú detskú stravu tak, aby boli dodržané všetky živiny dôležité pre zdravý vývoj. Keďže sa strava pripravuje priamo u nás, vždy dohliadame aby boli použité kvalitné suroviny a jedlo bolo teplé a chutné.

Montessori výchova

Mária Montessori vošla do dejín ako výnimočná osobnosť, ktorá spôsobila revolučné
zmeny v názoroch na výchovu a vzdelávanie detí. Viac tu

Angličtina

Nemčina

Kapacita Detského centra

9

Jasličkárov

19

Škôlkarov

4

Pani učiteľky

1

Pani kuchárka


Jasličky

Detičky od 0 do 3 rôčkov

V prístupe k deťom rešpektujeme vek a individualitu každej našej múdrej malej „Sovičky“ a snažíme sa v maximálnej možnej miere eliminovať stres z odlúčenia od rodičov, ktorý sa prejavuje hlavne v období adaptácie. Vychovávateľky venujú 100% svojho času láskavej starostlivosti o svoje malé „ Sovičky“ a tak sa deti v krátkom období naučia veľmi veľa: napredujú v rozvoji motoriky, slovnej zásoby, vedia mnoho básničiek a pesničiek, tancujú a všestranne sa rozvíjajú. Odučia sa od plienok či cumlíka, sú podstatne samostatnejšie, a vo väčšine prípadov sa skôr posilní aj ich imunita. Naučia sa spolunažívaniu v kolektíve a dodržiavaniu pravidiel... Samozrejme deti nie sú všetky rovnaké, rovnako sa nevyvíjajú, nemajú rovnakú povahu či danosti, alebo rodinné prostredie. Toto všetko rešpektujeme a ku každému nášmu dieťatku pristupujeme individuálne a hlavne s láskou.

V jasličkách poskytuje Detský svet starostlivosť detičkám vo veku od 0 mesiacov do 3 rokov. Kapacita triedy jasličkárov - našich múdrych malých sovičiek je 9 detí. Veľkou výhodou nášho zariadenia je možnosť kontinuálneho prechodu detí z detských jaslí do materskej školy. Uchránite ich tak pred stresom zo zmeny, lebo deti sa navzájom poznajú, a čo je najdôležitejšie – poznajú prostredie a celý personál. Sú u nás ako doma...


Škôlka

Deti od 3 do 6 rokov

Našou snahou je vytvoriť pre vaše dieťatko miesto plné zážitkov a poskytnúť to najlepšie pre jeho budúcnosť. Podporujeme kreativitu detí, ich túžbu ukázať, čo všetko dokážu a vedia. Individuálny a milý prístup je u nás samozrejmosťou. Naše „Slniečka“ budú dni tráviť s usmievavými a tvorivými pani učiteľkami. Budeme spoločne rozvíjať ich intelekt zapájať všetky zmysly. Dieťa sa učí správne vnímať pomocou senzomotorického učenia, mokrých aktivít, montessori pomôcok a hier na rozvoj jemnej motoriky, slovnej zásoby a aktivít každodenného života. V Detskom svete sa deti hravou formou môžu zoznamovať s cudzími jazykmi, anglický a nemecký, pohybovými aktivitami, detskou jogou a samozrejme všetkým ostatným čo vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu, všetko potrebné pre správny vývoj dieťaťa. Na základe dopytu rodičov je možné po dohode poskytovať aj ďalšiu starostlivosť, napr.: konzultácie s logopédom, špeciálnym pedagógom, psychológom...

Priestory sú pripravené tak, aby spĺňali nadštandardné podmienky pre prácu s deťmi. Na naše „Slniečka“ čaká príjemné a pokojné prostredie, kde sa budú radi vracať, ktoré sa nebude „len“ volať detský svet.




Stravovanie

Priestory nášho zariadenia

Trieda našich škôlkárov 

Montessori

Montessori aktivitky a pomôcky

Oslavy našich detičiek

Pre každé naše dieťatko pripravujeme oslavy narodenín a menín, s kamarátmi v prostredí Detského Sveta. Patričná výzdoba a darček na dobrej detskej párty nemôžu chýbať, a samozrejme nechýba ani dobrá nálada.

Učíme sa hrou

Zaujímavá výuka a objavovanie sveta hrou sú najlepšími pomocníkmi na učenie sa nových vecí pre našich najmenších.

Naša EKO-BIO záhradka

Od jari do jesene sa s detičkami staráme o našu EKO-BIO záhradku, kde si sadíme a pestujeme našu domácu zeleninku. Detičky sa prirodzenou a hravou formou zoznamujú so základmi pestovania a prírody. Čo si sami dopestujú im aj tak vždy najviac chutí.

Naše ihrisko

Na pozemku našej škôlky sme vybudovali detské ihrisko, pre naše detičky, s podporou mesta Levice

Dopravné ihrisko

K našej škôlke patrí aj dopravné ihrisko, ktoré využívame na dopravnú výchovu, a čas strávený na čerstvom vzduchu.

Výlety do knižnice

Detičky vedieme k literatúre aj návštevami knižnice, pravidelne, niekoľkokrát za rok.

Výlet do Lesnej škôlky v Leviciach

Každé dieťatko má na sviatky svoju oslavu

Divadielko

Každé dieťatko má na sviatky svoju oslavu

Cvičenie pre zdravé nôžky

Každé dieťatko má na sviatky svoju oslavu


ĎAKUJEME

mestu Levice

Detský svet – detské centrum ďakuje mestu Levice za finančný príspevok v oblasti dotácie – MsZ – školstvo.


Finančné prostriedky boli použité na zveľadenie detského ihriska.


Elektronická prihláška


Dopravné ihrisko

S pomocou dotácie mesta Levice sme vybudovali naše krásne dopravné ihrisko. Ďakujeme za podporu.


Telefón:

Address :

Ul. Perecká 2905/40

934 05 Levice


Fotogaléria


OZ Detský svet - detské centrum

Našou víziou je svet, kde ľudia žijú vo vzájomnej úcte a porozumení. Napĺňajú svoj vlastný potenciál a majú radosť zo svojho sveta. Našim poslaním je deti podporovať, aby si tento svet dokázali vytvoriť.

Otváracie hodiny

Pondelok až piatok: 6:30 - 16:30 hod.

Ostatné prevádzkové hodiny: Podľa požiadaviek rodiča.

© 2024 OZ Detský svet - detské centrum - Všetky práva vyhradené. Vytvoril: Radovan Molnár